• تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست امینی، پلاک ۸، واحد ۴

به طور کلی، روند اخذ گواهینامه به شرح زیر می باشد:

 • تماس مشتری و درخواست صدور گواهینامه.
 • ارسال فرم تقاضا برای مشتری و تکمیل این فرم توسط مشتری.
 • بررسی زمینه کاری و امکان صدور گواهینامه با توجه به EAC های تایید شده.
 • تعیین تعداد روزهای ممیزی با توجه به زمینه کاری سازمان و تعداد نفرات (نفر روز ممیزی مرحله اول و دوم)

  • ممیزی مرحله اول شامل : بررسی مدارک لازم براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت ، روش های اجرایی ، نظامنامه کیفیت ، دستور العمل ها، فرم ها و چک لیست های وابسته.
  • ممیزی مرحله دوم شامل : بررسی سوابق سیستم مدیریت کیفیت که الزامات ISO 9001:2015 را برآورده سازد.

 • استعلام هزینه ثبت و صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی سالیانه به همراه دستورالعمل فعلی برای مشتری ارسال می گردد.
توجه : اخذ گواهینامه نیازمند استقرار سیستم و تهیه و اجرای روش های اجرایی ، به گونه ای که در کل سازمان مشاهده گردد، می باشد.
 • عقد قرارداد : شرایط کلی ممیزی و اخذ و تمدید گواهینامه ، تعهدات طرفین و مدت تفاهم نامه که سه سال می باشد در آن ذکر می گردد.
 • فرم اطلاعات ثانویه توسط سازمان تکمیل و در صورت تمایل نسبت به اعلام آمادگی و بازه زمانی جهت برگزاری جلسه ممیزی اقدام می نماید در غیر اینصورت شرکت زمان برگزاری ممیزی را تعیین می کند .
 • با توجه به دامنه کاری سازمان و ممیزانی که قادر به انجام ممیزی می باشند و( در صورت نیاز کارشناس فنی) ، تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ی ممیزی یک هفته قبل از ممیزی به شرکت اعلام می گردد .
 • بعد از برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول براساس تشخیص ممیز مدت زمان معینی برای رفع عدم انطباق های احتمالی تعیین می گردد .
 • با ارائه مدارک رفع عدم انطباق تاریخ ممیزی ، نام ممیز و برنامه ممیزی مرحله دوم برای شرکت ارسال می گردد و حداقل دو روز بعد از ممیزی مرحله اول، ممیزی مرحله دوم برقرار می شود .
 • در صورت وجود عدم انطباق در ممیزی مرحله دوم (عمده –جزیی)، شرکت متقاضی موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدارک عینی در این موضوع می باشد.
 • اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .
 • در صورت وجود عدم انطباق عمده بر حسب تشخیص سرممیز و مدیر صدور گواهینامه ، مجدداً تاریخ ممیزی پیگیرانه و برنامه ممیزی به همراه نام ممیز برای شرکت فرستاده خواهد شد .
 • در نهایت پس از رفع انطباق ها گواهینامه صادر می گردد (گواهینامه صادره جزء اموال شرکت ITCC می باشد)
 • گواهینامه صادره فقط در زمان مندرج بر روی گواهینامه و در شرایط رعایت مفاد قرارداد فی مابین دارای اعتبار می باشد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۶۶۵۹۲۵۰۹ تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی


در حال بروز رسانی سایت هستیم

به زودی با نسخه جدید در خدمت شما خواهیم بود

This will close in 20 seconds