• تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست امینی، پلاک ۸، واحد ۴

براساس قوانین شرکت ITCC ، لوگوی این سازمان می بایست بدون تغییر در فرمت رنگ و سایز دو لوگو (ITCC – ASCB -IOA) و حتما با ذکر نوع گواهینامه / استاندارد مربوطه، در پایین و یا بالای سربرگ شرکت، کارت ویزیت و یا وبسایت شرکت و تبلیغات مربوطه و بهتر است بهمراه شماره گواهینامه اخذ شده درج شود .

رنگترکیب رنگ در لوگوی ASCBترکیب رنگ در لوگوی ITCC
سرمه ای1: R:1 / G:0 / B:137 – 2: R:0 / G:0 / B:2541: R:37 / G:8 / B:88 – 2: R:36 / G:10 / B:83
زرد1: R:252 / G:255 / B:128 – 2: R:255 / G:255 / B:1_____
سبز_____R:128 / G:199 / B:131
لوگوی ITCC با دو نوع ترکیب رنگی ارائه می شود. در ترکیب رنگ 1 رنگ لوگو تیره تر و در ترکیب 2 روشن تر می باشد.
 • استفاده از لوگو تنها در مدت اعتبار گواهینامه اخذ شده و با ذکر نوع گواهینامه مجاز می باشد و در صورت عدم ادامه پروسه همکاری و تمدید گواهینامه مجاز به استفاده از نام و لوگوی سازمان و یا ادعای داشتن گواهینامه مذکور نمی باشید.
 • هنگام درج لوگو در کاغذ سربرگ / کاتالوگ می بایست با فاصله 1.5 تا 6.5 سانتیمتری از سایر لوگو ها ویا نام های دیگر درج شود.
 • هنگام درج لوگو در وبسایت می بایست با فاصله حداقل 20 پیکسل از سایر لوگوها و یا نام های دیگر درج شود.
 • لوگوی ITCC نباید از سایز 2*5 cm کوچکتر درج شود و حداقل 1 سانتیمتر فضای خالی در اطافش وجود داشته باشد.
 • لوگوی ITCC نباید در پس زمینه همرنگ که ایجاد عدم وضوح شکل لوگو می نماید، درج شود.

درج لوگو ها به شرح ذیل مجاز نمی باشد:

تغییر رنگ

بریدن لوگو

تغییر فرمت شکل لوگو

در محل نامناسب

تنها در صورت رعایت الزامات زیر مشتریان مجاز به استفاده از آرم و لوگو این شرکت میباشند.

نهاد گواهی کننده باید سازمان کارفرما را به رعایت موارد زیر ملزم کند :

 • هنگام اشاره به وضعیت گواهی خود در رسانه های ارتباطی مانند اینترنت، بروشورها یا تبلیغات یا سایرمدارک با الزامات نهاد گواهی کننده منطبق باشد.
 • هیچ گونه مطالب گمراه کننده ای در خصوص گواهی خود را بیان نکند یا اجازه آن را ندهد.
 • استفاده یا اجازه استفاده از مدرک گواهی یا هر بخشی از آن را به صورت گمراه کننده ندهد.
 • به محض تعلیق یا ابطال گواهی خود، استفاده از هر گونه مطلب که شامل ارجاع به گواهی است را، آن گونه که نهاد گواهی کننده مقرر کرده است، متوقف نماید.
 • تمام مطالب تبلیغاتی را هرگاه دامنه شمول گواهی محدود شده باشد، اصلاح کند.
 • اجازه ندهد اشاره به گواهی سیستم مدیریت خود به گونه ای انجام شود که چنین استنباط گردد که نهاد گواهی کننده یک محصول شامل خدمت یا فرایند را گواهی کرده است.
 • به طور تلویحی بیان نکند که گواهی در مورد فعالیتهائی که خارج از دامنۀ شمول گواهی هستند، صادق است.
 • از گواهی خود به گونه ای استفاده نکند که موجب خدشه در وجهه نهاد گواهی کننده و/یا سیستم گواهی کردن و از دست رفتن اعتماد مردم شود.
این علامت نباید بر روی محصول یا بسته بندی محصول مورد استفاده قرار گیرد که توسط مصرف کننده مشاهده می شود یا به سایر روش­ها که ممکن است، به عنوان انطباق محصول تفسیر شود.

همچنین آن مجموعه محترم مجاز به استفاده از علامت مذکور برای آزمون آزمایشگاهی، کالیبراسیون یا گزارش­های بازرسی که برای محصول فرض می­شوند، نبوده و تنها در زمینه سیستم مدیریت کیفیت (به عنوان مثال ISO 9001:2008) و در دامنه کاری فعالیتها اجازه تبلیغ خواهد داشت.

بروز رسانی


در حال بروز رسانی سایت هستیم

به زودی با نسخه جدید در خدمت شما خواهیم بود

This will close in 20 seconds