شکی نیست که استفاده از تاتو رو به افزایش بوده و آمارها حاکی از افزایش 20 درصدی آن طی یک دهه است. با فراگیر شدن این پدیده اهمیت تدوین استانداردهای تشویقی برای تضمین انجام فرآیندهای ایمن و بهداشتی دو چندان می نماید.

در عین حال که تاتوکار شما یک متخصص پزشکی نیست اما مسئولیتی مشابه یک متخصص دارد تا با انجام اقداماتی، مشتریان را در برابر عفونت های خونی و دیگر عوامل خطرناک سلامتی حفاظت نماید. آنان می توانند با پوشیدن دستکش های استریل و تعویض آنان برای هر یک از متقاضیان، تا حد زیادی خطرات را از خود و مشتریان دور کنند.

استاندارد ISO 10282: 2014 “دستکش های پلاستیکی جراحی، ویژگی ها” که توسط کمیته فنی 45 سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC 45) با عنوان لاستیک و محصولات لاستیکی تدوین شده در اینجا به کار می آید.

استفاده از سوزن های آلوده، موجب انتشار بیماری های جدی می شوند، به این دلیل سالن های معتبر تاتو قبل از استفاده از تجهیزات شان بر روی مراجعه کنندگان، باید از قابل اعتماد بودن روش سترون کردن آنان اطمینان حاصل کنند. یکی از معمول ترین روش های سترون سازی اتوکلاو است که با استفاده از فشار و حرارت کار میکند.

UL61010A-2-041 “استاندارد تجهیزات برقی مورد استفاده آزمایشگاهی – بخش دوم: الزامات خاص، برای اتوکلاوهایی که از بخار برای سترون کردن مواد و فرآیندهای آزمایشگاهی استفاده می کنند” استانداردی است که توسط مجموعه آزمایشگاهی underwriters تدوین شده است.

وقتی یک تاتو کامل و تمام می شود، مراقبت های بعدی برای اطمینان از روند بهبود ضروری است. استفاده محدود از یک ژل شیمیایی می تواند برای کاهش سفتی پوست و دیگر ضایعات مفید باشد. در اینجاست که استاندارد ISO 2137: 2007 “محصولات پتروشیمی و روان کننده ها – تشخیص نفوذ مخروطی روغن ها و محصولات پتروشیمی روان کننده” که توسط کمیته فنی 28 ایزو تدوین شده به کمک می شتابد.

در بسیاری از افراد پس از تاتو، محل آن ملتهب می شود که استفاده از یک بسته یخ در کاهش التهاب مناسب است.

استاندارد ملی ANSI/AHAM با عنوان “انرژی عملکرد و ظرفیت یخچال های خانگی، یخچال فریزرها و فریزرها” با فراهم کردن فرآیند یکسانی برای اندازه گیری مشخصات خاص محصول در فریزرهای خانگی و تجهیزات مشابه، کارایی مناسب آنان را تضمین می نماید.

فارغ از این که یک طرفدار پر و پا قرص تاتو هستید یا فردی که اولین مواجهه با رنگ را تجربه می نماید، مطمئن باشید که استانداردهای تشویقی نقش مهمی را در حمایت از فرآیند ایمن تاتو کاری ایفا می نمایند.