یکی از بزرگترین استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس آن در سایت ایزو قابل خریداری می باشد. ایزو 9001- سیستم های مدیریت کیفیت، یکی از استانداردها ایزو که بیشترین استفاده را در میان کاربران دارد، در مرحله پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS)، در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. همچون

بالا