برگزار کننده: گروه صنعتی نیکا

برگزار کننده: گروه صنعتی نیکا

تحت اعتبار دهی شرکت ITCC انگلستان

تحت اعتبار دهی شرکت ITCC انگلستان

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته رو به افزایش است، ترویج است که خود از 5 ابزار تبلیفات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. از طرفی، با توجه به بالا رفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این دوره، به یکی از کانالهای بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته می شود.

بازاریابی تلفنی یکی از کانلهای بازاریابی مستقیم است که در صورت کسب مهارتهای لازم جهت استفاده صحیح از تلفن میزان توفیق فروشندگان در نیل به اهداف فروش بازاریابی را افزایش می دهد. در این دوره اصول بازاریابی تلفنی جهت استفاده صحیح از زمان و تاثیرگذاری مثبت بر مشتریان آموزش داده می شود و با انجام کارگاه های عملی، اثربخشی دوره افزایش پیدا خواهد کرد.

مدت دوره : 8 ساعت – زمان برگزاری : 14 آذر 92 – محل برگزاری : هتل طوبی

به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر با قابلیت ردیابی اعطا می گردد.

خواهشمند است به دلیل محدود بودن ظرفیت قبل از واریز وجه از امکان ثبت نام خود مطلع شوید.
هزینه دوره شامل پکیج آموزشی، میان وعده، نهار بوفه و گواهینامه آموزشی می باشد.

بالا