گواهینامه CE چیست ؟

گواهینامه CE چیست ؟

CE مخفف عبارت Conformite’ Europe’enne یا European Conformit است. نشان CE یک نماد برای شناسایی انطباق گروهی از محصولات با الزامات ایمنی و سلامتی تعیین شده در دستورالعمل های اروپایی است.

توجه داشته باشید که نشان CE علامت کیفیت کالا نیست، بلکه بیشتر به ایمنی محصول اشاره دارد. ضمناً تمامی محصولات امکان اخذ نشان CE را نداشته و برحسب تعریف گروه های خاص برخی محصولات با توجه به نوع کاربرد در گروه های مذبور قرار می گیرند.

مراحل اخذ نشان CE :

  • تعیین گروه محصول و Directive مربوطه
  • تهیه فایل فنی، انجام آزمایش و تست و تهیه مدارک مربوط به انطباق با الزامات Directive
  • بررسی مدارک و Test Report توسط (NB) و انجام بازرسی توسط مرجع صدور گواهینامه (NB) در صورت لزوم
  • برطرف کردن مغایرت های احتمالی در صورت وجود
  • صدور گواهینامه توسط NB و درج نشان CE بر روی محصولات

نشان CE برای مواد بهداشتی و آرایشی، مواد شیمیایی، دارو و مواد غذایی کاربرد ندارد.

معرفی گواهینامه انطباق محصول (Certificate of Compliance) :

گواهینامه انطباق محصول بر اساس استانداردهای تخصصی در صنایع متفاوت به انواع محصولات تعلق می گیرد. این گواهینامه نشان دهنده انطباق شرایط و خصوصیات محصول با الزامات تخصصی آن محصول می باشد که به نوعی تضمینی بر مشخصه های کیفی مطلوب برای آن محصول است و روند اخذ آن مشابه CE می باشد و نیازمند ارائه فایل فنی و Test Report معتبر جهت اطمینان از رعایت شرایط و الزامات تخصصی محصول است.

بالا